بوشهر

در بوشهر، ایران
امروز: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر بوشهر، در استان بوشهر، ایران

اطلاعات شهر بوشهر

آب و هوای شهر بوشهر

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۶۴ درصد، فشار: ۳۴۰۳۳.۲۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۵:۵۷

ساعت: ۱۷:۵۸

دما: °۳۰ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۵ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۷ (سانتیگراد)