بوشهر

در بوشهر، ایران
امروز: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر بوشهر، در استان بوشهر، ایران

اطلاعات شهر بوشهر

آب و هوای شهر بوشهر

سرعت باد: ۴۰.۲۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۶۶ درصد، فشار: ۳۴۴۰۵.۷۲ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۰۰

ساعت: ۱۷:۳۶

دما: °۱۸ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۱۲ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما