بوشهر

در بوشهر، ایران
امروز: چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر بوشهر، در استان بوشهر، ایران

اطلاعات شهر بوشهر

آب و هوای شهر بوشهر

سرعت باد: ۲۸.۹۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: غرب

رطوبت: ۶۵ درصد، فشار: ۳۴۱۳۴.۸۱ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۱۲

ساعت: ۱۹:۵۴

دما: °۲۹ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲۹ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۱ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۶ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °۲۶ (سانتیگراد)